add wishlist add wishlist show wishlist add compare add compare show compare preloader
 • phone 8 653 666 55

MES ĮSIPAREIGOJAME APSAUGOTI JŪSŲ PRIVATUMĄ

Jūsų privatumas mums yra svarbus. Siekdami geriau apsaugoti jūsų privatumą, mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Naudodamiesi šia svetaine ar / ir mūsų paslaugomis sutinkate tvarkyti savo asmeninius duomenis, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 • 1. Pardavimų ir paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu, t. y. siekdami atsakyti į Jūsų užklausimus, kuriuos mums pateikėte svetainėje, dėl mūsų produktų, sprendimų ar paslaugų. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo nusiskundimus dėl svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Jums susisiekus su mumis raštu, e. paštu ar telefonu, išsaugosime susirašinėjimo ar garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenis.
 • 2. Duomenų tvarkymo tikslas yra apdoroti Jūsų elektroninius užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 • 3. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 • 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą.
 • 2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome.
 • 3. Reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis.
 • 4. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti.
 • 5. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas.
 • 6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą.
 • 7. Reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume.
 • 8. Reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. Norėdami tai padaryti, prašome pateikti užklausą el. paštu.

 

DUOMENYS, KURIUOS RENKAME

 • 1. Informacija, kurią mums pateikėte - tai gali būti jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, atsiskaitymo adresas, namų adresas ir pan. – daugiausia informacija, kuri reikalinga norint pristatyti produktą / paslaugą arba pagerinti klientų aptarnavimą. Mes išsaugome informaciją, kurią pateikiate mums, kad galėtumėte komentuoti ar atlikti kitą veiklą svetainėje. Ši informacija apima, pavyzdžiui, jūsų vardą ir el. pašto adresą.
 • 2. Informacija, kuri apie jus automatiškai surenkama - tai apima informaciją, kuri automatiškai saugoma slapukais ir kitais seanso įrankiais. Pvz., Jūsų IP adresas, kontaktų istorija (jei yra), apsipirkimo istorija (jei yra) ir t.t. Ši informacija naudojama norint pagerinti klientų patirtį. Kai naudojate mūsų paslaugas ar žiūrite į mūsų svetainės turinį, jūsų veikla gali būti registruojama.
 • 3. Informacija iš mūsų partnerių - Mes renkame informaciją iš mūsų patikimų partnerių su patvirtinimu, kad turi teisinį pagrindą dalintis šia informacija su mumis. Tai yra arba informacija, kurią Jūs tiesiogiai jiems pateikėte arba kurią jie surinko apie jus kitais teisiniais pagrindais.
 • 4. Viešai prieinama informacija - Mes galime surinkti daugiau informacijos apie jus, kuri yra viešai prieinama.

 

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS

Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir automatiniu būdu naudojant Bendrovėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones. Mes naudojame jūsų asmeninius duomenis teisėtais pagrindais ir (arba) su jūsų sutikimu.

Atsižvelgdami į sutarties sudarymą ar sutartinių įsipareigojimų vykdymą, apdorojame jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

 • 1. Jus identifikuoti.
 • 2. Teikti jums paslaugą arba siųsti / pasiūlyti produktą.
 • 3. Pranešti apie pardavimą arba sąskaitų faktūrų išrašymą.

 

KAS DAR GALI PRIEITI PRIE JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ

 • 1. Mes nesidalijame jūsų asmeniniais duomenimis su nepažįstamais žmonėmis. Tam tikrais atvejais asmeniniai duomenys apie jus yra pateikiami mūsų patikimiems partneriams, kad galėtume suteikti jums galimą paslaugą arba pagerinti klientų aptarnavimą. Mes daliname jūsų duomenis tik su patikimomis trečiosiomis šalimis ir dirbsime tik su partneriais, kurie gali užtikrinti tinkamą jūsų asmeninių duomenų apsaugos lygį.
 • 2. Kadangi mes vertiname jūsų privatumą, mes ėmėmės būtinų atsargumo priemonių, atitinkančių ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Todėl jūsų asmens duomenys nebus platinami kitiems be jūsų sutikimo. Mes atskleidžiame Jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims ar valstybės pareigūnams, kai esame teisiškai įpareigoti tai padaryti. Mes galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis trečiosioms šalims, jei su tuo sutikote arba jei yra kitų teisinių priežasčių.
 • 3. Mes darome viską, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų saugūs. Mes naudojame saugius protokolus bendravimui ir duomenų perdavimui (pvz., HTTPS). Siūlome naudoti saugų serverį. Visa pateikta informacija per “Secure Socket Layer” (SSL) technologiją perduodama tik tam, kam leidžiama naudotis tokiomis sistemomis su specialiomis prieigos teisėmis, ir reikalaujama, kad informacija būtų konfidenciali.

 

ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 • 1. Jei nuspręsime pakeisti mūsų privatumo politiką, mes paskelbsime šiuos pakeitimus šiame puslapyje ir / arba atnaujinsime privatumo politikos pakeitimo datą žemiau. Ši politika paskutinį kartą buvo pakeista 2021 m. Rugsėjo 25 d.
 • 2. MB „Prekiuaibe“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
 • 3. Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums.

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Mes esame pasiryžę apsaugoti jūsų privatumą. Susisiekite su mumis adresu info@prekiuaibe.lt, jei turite kokių nors klausimų ar problemų dėl savo asmeninių duomenų naudojimo ir saugojimo. Mes mielai jums padėsime.

Šviesus
Tamsus